Què entenem per Empoderament Lingüístic?


L’empoderament és un procés d’alliberament i de reforçament de l’autoestima -que pot ser tant individual com col·lectiu- en el qual conflueixen diversos factors.

Aquest procés, més enllà dels contexts d’opressió per raó de gènere, racialització, orientació sexual, etc. també és aplicable a altres situacions de minorització, com ara la lingüística.

És en aquest darrer àmbit on posem el focus dels nostres tallers: ens proposem dotar-vos d’algunes de les eines necessàries per assolir l’empoderament lingüístic i, molt important, fer-ho d’una forma optimista, amable i sostenible al llarg del temps.

L’objectiu, doncs, és guanyar la confiança i els coneixements necessaris per a assolir de forma gradual i senzilla un canvi d’hàbits sociolingüístics que meni a abandonar la inèrcia de la convergència al castellà i contribuir de forma molt directa a la recuperació del català.